Kup ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka lub wnuka

Kupujesz on-line, minimum formalności

Ochrona przez 24h/dobę nawet w czasie wakacji

Obejmuje sporty wyczynowe oraz sporty podwyższonego ryzyka (jazda konna, sporty walki)

Rozszerzone o: urazy, pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, wstrząśnienie mózgu

Dla dzieci i młodzieży od urodzenia do 27 roku życia uczących się i nie zatrudnionych na umowę o pracę

icon
Wybierz
wariant
icon
Wpisz
dane
icon
Zamów
i zapłać
icon
Zobacz
potwierdzenie
49
rocznie
71
rocznie
100
rocznie
135
rocznie
184
rocznie
logo COLONNADE
49
rocznie
71
rocznie
100
rocznie
135
rocznie
184
rocznie
Rodzaj zdarzenia
Suma Ubezpieczenia
Dziecko - świadczenia podstawowe
Rodzaj zdarzenia Suma Ubezpieczenia
Dziecko - świadczenia podstawowe
śmierć na skutek NW (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu) 12 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 45 000 zł 65 000 zł
śmierć na skutek NW komunikacyjnego lub na terenie placówki oświatowej 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 70 000 zł
całkowite trwałe inwalidztwo 12 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 45 000 zł 65 000 zł
częściowe trwałe inwalidztwo (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW) 12 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 45 000 zł 65 000 zł
• w tym: pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta – jednorazowo w okresie ubezpieczenia 180 zł 300 zł 400 zł 675 zł 975 zł
• w tym: wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NNW – jednorazowo w okresie ubezpieczenia 180 zł 300 zł 400 zł 675 zł 975 zł
• urazy ciała niesklasyfikowane w tabeli częściowego trwałego inwalidztwa (niepowodujące NW) 120 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
świadczenie z tytułu poparzeń 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł 3 500 zł 3 500 zł
poważne zachorowania 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 13 000 zł
Dziecko - leczenie szpitalne i powrót do zdrowia
rozwiń szczegóły
Dziecko - leczenie szpitalne i powrót do zdrowia
rozwiń szczegóły
świadczenie szpitalne z tytułu NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej dwa dni, maksymalnie za 365 dni) 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
świadczenie szpitalne z tytułu choroby (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej trzy dni, maksymalnie za 60 dni) 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
koszty zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego, okularów korekcyjnych i aparatu słuchowego 600 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 2 000 zł
koszty leczenia skutków NW 3 000 zł 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
okaleczenie i oszpecenie twarzy 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł 3 500 zł 3 500 zł
uszkodzenie zębów na skutek NW 1 000 zł 1 200 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu 6 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 25 000 zł 25 000 zł
świadczenie z tytułu przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu 6 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 25 000 zł 25 000 zł
Dziecko i Rodzic - dodatkowe świadczenia
rozwiń szczegóły
Dziecko i Rodzic - dodatkowe świadczenia
rozwiń szczegóły
dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci rodzica osoby ubezpieczonej na skutek NW 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 15 000 zł
dodatkowe świadczenie: koszty pogrzebu 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
dodatkowe świadczenie: dodatek dla osoby ratującej życie 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie NNW dziecka/wnuka

Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i działa niezależnie od tego czy do zdarzenia doszło w domu, w szkole czy
na wakacjach. Gwarantuje także środki na kontynuację leczenia.
Pomoc w następstwie wypadków
i poważnych zachorowań
, świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, a nawet jeśli zdarzenie nie doprowadziło
do uszczerbku, ale wymagało pomocy ambulatoryjnej.
Jeśli wypadek doprowadzi
do poważnych konsekwencji otrzymasz środki na dostosowanie domu
i pojazdu do aktualnych potrzeb dziecka.

Dokumenty do pobrania

Telefonicznie
Mailowo