Ubezpieczenie NNW dla dziecka – gdzie kupić?

Ubezpieczenie NNW to ważna polisa, która zapewni nam ochronę finansową w wielu niespodziewanych wypadkach. Warto zagwarantować ją swojemu dziecku i chronić jego życie i zdrowie w razie nieszczęśliwych zdarzeń.  Rodzice wielokrotnie spotykają się z tym typem ubezpieczenia w szkole, jednak coraz bardziej popularne stają się indywidualne polisy NNW. W poniższym artykule dowiesz się gdzie kupić ubezpieczenie NNW dla dziecka.

 1. Co to jest ubezpieczenie NNW dziecka
 2. Kogo chroni ubezpieczenie NNW
 3. Szkolne ubezpieczenie NNW
 4. Gdzie kupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?
 5. Dlaczego warto ubezpieczyć dziecko

Co to jest ubezpieczenie NNW dziecka

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi ochronę w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego dziecka. W ramach tej polisy dziecko lub jego prawni opiekunowie zostaną objęci ochroną finansową na wypadek:

 • urazów doznanych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub uprawianiem aktywności sportowej
 • poważnego zachorowania
 • śmierci ubezpieczonego w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku

Przedmiotem ubezpieczenia są również koszty pogrzebu oraz świadczenie szpitalne z tytułu choroby, zaginięcie dziecka, dodatek dla osoby ratującej. Ubezpieczenie chroni również w razie następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak: inwalidztwo, poparzenia, okaleczenia i wiele innych.

Kogo chroni ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW chroni:

 • dzieci w żłobkach i przedszkolach
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • studentów
 • pracowników placówek edukacyjnych

Ubezpieczenie NNW dla dziecka Medi Pakiet obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Działa niezależnie od tego, czy do zdarzenia doszło w domu, w szkole czy na wakacjach.

Szkolne ubezpieczenie NNW

Często spotykamy się ze szkolnym ubezpieczeniem NNW. Jest to ubezpieczenie grupowe oferowane placówkom edukacyjnym. Ten typ polisy jest bardzo ogólny i nie oferuje wielu dodatkowych rodzajów ochrony dziecka. Dzieci nie traktuje się indywidualnie i każde z nich otrzymuje taki sam pakiet ubezpieczenia. Aby uzyskać jednostkowe podejście do klienta należy wybrać Ubezpieczenie Medi Pakiet.  Zapewnia ono wybór satysfakcjonującej oferty, która będzie dopasowana do każdego klienta.

Atutem szkolnego Ubezpieczenia NNW jest jego atrakcyjna cena. Koszt takiej polisy wynosi około 30 zł. W danej placówce edukacyjnej ubezpieczanych jest wielu uczniów, dzięki temu wysokość składki jest niska. Niestety oznacza to również wąski zakres ochrony oraz niskie sumy ubezpieczenia w razie wypadku. Z tego powodu rodzice coraz częściej decydują się na prywatną polisę NNW. Jest ona bardziej wartościowa, ponieważ odpowiednio chroni dziecko i jest szczegółowo do niego dopasowana. Ubezpieczenie Medi Pakiet chroni dzieci przed wieloma rodzajami zdarzeń. Obejmuje sporty wyczynowe oraz sporty podwyższonego ryzyka. Może być również rozszerzone o: urazy, pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, wstrząśnienie mózgu. Ubezpieczenia NNW dla dziecka w Medi Pakiet można kupić od 49 do 184 zł. Jest to roczna cena pakietu, która niewiele różni się kosztem od ubezpieczenia w szkole, ale zapewnia lepszą ochronę dziecka.

Gdzie kupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Przed zakupem ubezpieczenia NNW dla dziecka warto porównać oferty znajdujące się na rynku. Polisy można w łatwy sposób kupić online. Należy wybrać odpowiedni pakiet oraz wypełnić formularz dotyczący dziecka i kupującego. Ofertę ubezpieczeń Medi Pakiet wraz z ich cenami oraz możliwością zakupu znajdziesz pod adresem: https://www.medipakiet.pl/nnwdziecka.

Dlaczego warto ubezpieczyć dziecko

Nieszczęśliwe wypadki mogą się zdarzyć zawsze. Warto zabezpieczyć się przed taką okolicznością. Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje spokój i ochronę w razie wystąpienia zdarzenia. Płacąc niewielką składkę zapewniamy dziecku ochronę przez cały rok w szkole i poza nią. W najbardziej rozbudowanych zakresach polis możemy otrzymać wysokie sumy ubezpieczenia za różne nieszczęśliwe zdarzenia. Czasami możemy również liczyć na zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy operacji plastycznych.

Wypadki wśród dzieci zdarzają się bardzo często. Jak pokazują dane Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2017/2018  miało miejsce ponad 54 tys. wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. W szkołach najczęściej dochodzi do zwichnięć lub złamań rąk i nóg. Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, średnie koszty hospitalizacji w przypadku poważnego złamania lub zwichnięcia ręki wynoszą nawet 4 000 zł. Coraz częściej zdarzają się również sytuacje wybicia zębów u dzieci. Koszt takiego leczenia stomatologicznego może wynosić nawet 7000 złotych. Koszty leczenia osób nieubezpieczonych są bardzo wysokie i mogą przerosnąć możliwości finansowe rodziców. Płacąc niewielką składkę roczną zapewnisz dziecku odpowiednie odszkodowanie i zabezpieczysz się przed wieloma przykrymi sytuacjami.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.