Korzystaj z prywatnej opieki medycznej

w największej w Polsce sieci placówek medycznych Grupy LUX MED

Ponad 880 placówek medycznych

Konsultacje 22 specjalistów

Ponad 200 dostępnych badań i testów

Gwarancja dostępności z opcją refundacji

Podstawowy Rozszerzony Rozszerzony Plus Kompleksowy
24 h Telefoniczna
Informacja Medyczna
Szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
Nielimitowane konsultacje lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej
internista, lekarz
medycyny rodzinnej
internista, lekarz medycyny
rodzinnej, pediatra
internista, lekarz medycyny
rodzinnej, pediatra
internista, lekarz medycyny
rodzinnej, pediatra
Nielimitowane konsultacje lekarzy
specjalistów dla dorosłych
7 specjalistów 12 specjalistów 15 specjalistów 22 specjalistów
Prowadzenie ciąży
Zabiegi ambulatoryjne 25 30 55 55
Badania laboratoryjne 42 50 143 199
Badania RTG oraz USG 58 badań 83 badań 111 badań 146 badań
POKAŻ WIĘCEJ
Koszt indywidualny* 39 PLN 65 PLN 90 PLN 119 PLN
Partnerski
dodaj partner lub dziecko**
115 PLN 175 PLN
Rodzinny
dodaj partner i/lub dzieci***
149 PLN 285 PLN 330 PLN
*Indywidualny – zgłoś Osobę Uprawnioną w wieku: 18-64 **Partnerski – zgłoś Osobę Uprawnioną + Członka Rodziny (Współmałżonek/Partner) w wieku: 18-64 lub Dziecko do 25 roku życia ***Rodzinny – zgłoś Osobę Uprawnioną (Pacjent) + Członka Rodziny (Współmałżonek/Partner) w wieku: 18-64 oraz Dzieci do ukończenia 25 roku życia

Zobacz placówki

pdf icon Pobierz listę wszystkich placówek w pliku PDF
icon
Wybierz
pakiet
icon
Jak
kupić?
icon
Zamów
kontakt
icon
Nasze
placówki
Wybierz pakiet
Porównaj pakiety
Podstawowy Rozszerzony Rozszerzony Plus Kompleksowy
Nielimitowane konsultacje lekarzy
specjalistów dla dorosłych
7 specjalistów 12 specjalistów 15 specjalistów 22 specjalistów
Szczepienie przeciwko grypie i tężcowi
24 h Telefoniczna Informacja Medyczna
Nielimitowane konsultacje lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej
internista, lekarz
medycyny rodzinnej
internista, lekarz medycyny
rodzinnej, pediatra
internista, lekarz medycyny
rodzinnej, pediatra
internista, lekarz medycyny
rodzinnej, pediatra
Prowadzenie ciąży
Zabiegi ambulatoryjne
25 30 55 55
Badania laboratoryjne
42 50 143 199
Badania RTG oraz USG
58 badań 83 badań 111 badań 146 badań
POKAŻ WIĘCEJ
miesięczny koszt pakietu
INDYWIDUALNY
dla Ciebie*
39 PLN
65 PLN
90 PLN
119 PLN
PARTNERSKI
dla Ciebie + Partnera lub Dziecka**
115 PLN
175 PLN
RODZINNY
dla Ciebie + Partnera i/lub Dzieci***
149 PLN
285 PLN
330 PLN
*Indywidualny – zgłoś Osobę Uprawnioną w wieku: 18-64
**Partnerski – zgłoś Osobę Uprawnioną + Członka Rodziny (Współmałżonek/Partner) w wieku: 18-64 lub Dziecko do 25 roku życia
***Rodzinny – zgłoś Osobę Uprawnioną (Pacjent) + Członka Rodziny (Współmałżonek/Partner) w wieku: 18-64 oraz Dzieci do ukończenia 25 roku życia
icon
Wybierz pakiet

icon
Wpisz dane

icon
Zamów i zapłać

icon
Zobacz potwierdzenie

Zamów kontakt

Telefonicznie
Mailowo

Nasze placówki

Pobierz listę wszystkich placówek w pliku PDF