Ubezpieczenie NNW a nieszczęśliwy wypadek

Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach. Jest to niestety prawdą, ale od następstw nieszczęśliwych wypadków można się ubezpieczyć. Polisa NNW zapewnia pomoc finansową, gdy doszło do nagłych zdarzeń skutkujących uszkodzeniem ciała, pogorszeniem stanu zdrowia lub śmiercią. Odszkodowanie pokryje koszty leczenia, hospitalizacji, leków, czy rehabilitacji, dlatego będzie nieocenionym wsparciem w powrocie do zdrowia. Dowiedz się, czym jest ubezpieczenie NNW, jak je kupić i dlaczego warto je mieć. 

 1. Co to jest nieszczęśliwy wypadek?
 2. Co to jest ubezpieczenie NNW?
 3. Kiedy może Ci się przydać ubezpieczenie NNW?
 4. Co brać pod uwagę przy zakupie ubezpieczenia NNW?
 5. Gdzie kupić ubezpieczenie NNW?

Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się jako nagłe zdarzenie, które skutkuje uszkodzeniem ciała, pogorszeniem stanu zdrowia lub śmiercią. Wypadek, który wywołał to zdarzenie, nastąpił niezależnie od woli ubezpieczonego, z przyczyn zewnętrznych. W takim przypadku odszkodowanie należy się osobie ubezpieczonej lub uposażonej, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło do śmierci ubezpieczonego, a osoba posiadała polisę NNW

Warto też zaznaczyć, że definicja nieszczęśliwego wypadku może się różnić w zależności do ubezpieczyciela. Z tego powodu należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), przed jej podpisaniem.

Poniżej przedstawiamy definicje nieszczęśliwego wypadku według różnych ubezpieczycieli.
UbezpieczycielNieszczęśliwy wypadek – definicja
Colonnade“Nagłe i przypadkowe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezależnie od swej woli i stanu zdrowia, uszkodzenia ciała.”
Nationale-Nederlanden“Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od Twojej woli zdarzenie, które nastąpiło w czasie obowiązywania Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną Uszkodzenia ciała. W rozumieniu Warunków Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała za przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy wypadek, nie uważa się Choroby i Choroby psychicznej.”
PZU“Niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną przyczyną zdarzenia objętego naszą ochroną.”
Warta“Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.”
UNUM“Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się żadnych chorób ani infekcji (w tymwystępujących nagle).”
Allianz
“Gwałtowne i przypadkowe zdarzenie, które jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria:a) jest niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego,b) jest wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, która była bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia, c) nastąpiło w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Allianz w odniesieniu do Ubezpieczonego,d) było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Allianz,e) skutki zdarzenia pozostają w bezpośrednim związku adekwatnymz przyczyną zewnętrzną, która wywołała zdarzenie.”

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie osobowe, którego przedmiotem może być zdrowie lub życie. Można je zawierać zarówno indywidualnie, jak i grupowo, a opieką objąć można dzieci, studentów, osoby dorosłe, pracowników i wielu innych. Odszkodowanie wypłacane jest w sytuacji, gdy doszło do uszczerbku zdrowia lub śmierci na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Pieniędzy z polisy nie dostanie się, jeśli odniesione obrażenia były wynikiem własnego zaniedbania lub celowego działania. Przyda się tutaj dokładne sprawdzenie OWU i sytuacji definiowanych jako nieszczęśliwy wypadek. Warto również sprawdzić wyłączenia umowy, czyli sytuacje, w których nie otrzymasz świadczenia, aby przed podpisaniem umowy mieć pewność, że Ci odpowiada. 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ma zapewnić osobie ubezpieczonej finansowe bezpieczeństwo, w razie nagłych i nieszczęśliwych wypadków. Może zostać ono wypłacone, aby pokryć koszty:

 • leczenia, 
 • hospitalizacji, wypłacane dziennie za pobyt w szpitalu,
 • rehabilitacji, 
 • leków,
 • transportu medycznego,
 • zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych, w tym wózka inwalidzkiego, okularów korekcyjnych i aparatu słuchowego,
 • operacji plastycznych.
ubezpieczenie nnw - co pokrywa?
Często pojawia się również pytanie, czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe.

Nie, ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Można przystąpić do niego dobrowolnie. Często zachęca się do tego rodziców dzieci chodzących do przedszkoli i szkół, pracowników szkół, czy kierowców. 

A jakie wyłączenia umowy są najpowszechniejsze? Standardowo, każdy ubezpieczyciel może w OWU zawrzeć różne wyłączenia, jednak wśród tych najczęstszych znajdziemy:

 • bycie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, czy psychoaktywnych,
 • wypadki będące następstwem wszelkich stanów chorobowych,
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa, lub samookaleczenia, 
 • kierowanie pojazdem bez uprawnień,
 • wykonywanie procedur medycznych,
 • uczestniczenie w bójce,
 • umyślne popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa przez osobę ubezpieczoną,
 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • skażenie chemiczne, jądrowe, napromieniowanie,
 • akty terroryzmu, wojnym stanu wojennego, lub wyjątkowego,
 • uczestnictwo w strajkach, rozruchach, zamieszkach. 

Kiedy może Ci się przydać ubezpieczenie NNW?

Wiemy już, że ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. Ale nie oznacza to, że nie warto go posiadać. Polisa NNW może okazać się przydatna, gdy najmniej się tego spodziewamy. Odszkodowanie pozwoli nam szybciej wrócić do zdrowia, nie martwiąc się o pieniądze. Pieniądze z polisy wykorzystać będzie można na leki, kontynuację leczenia, rehabilitację, czy inne środki związane z rekonwalescencją. W razie śmierci, ubezpieczenie NNW pomoże rodzinie z przygotowaniem pogrzebu i pokryciem dodatkowych kosztów. Polisa NNW jest bardzo przydatnym produktem, w który warto zainwestować. 

Co brać pod uwagę przy zakupie ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie NNW jest produktem, który warto kupić, aby ochronić się przed ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami. Przed zakupem polisy warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 1. Jaki zakres ma ubezpieczenie – jakie przypadki obejmuje ochroną?
 2. Jaka jest suma ubezpieczenia?
 3. Ile wynosi odszkodowanie w konkretnych przypadkach?
 4. Za co ubezpieczyciel nie wypłaci sumy ubezpieczenia – jakie są wyłączenia z ubezpieczenia lub ograniczenia?
 5. Czy możliwe jest rozszerzenie ochrony ubezpieczenia?
 6. Czy możliwe jest rozszerzenie ubezpieczenia o kolejne osoby np. rodzinę?
 7. Czy polisa NNW obejmuje wypadki w trakcie uprawiania sportu?
 8. Czy jest możliwa ewentualna zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania?
 9. Ile kosztuje składka ubezpieczeniowa i jakie są terminy jej opłacania?
 10. Jak wygląda forma zgłoszenia szkody?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci zawęzić dostępne opcje i wyselekcjonować tę najlepszą. 

Gdzie kupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Zakup ubezpieczenia NNW wymaga porównania dostępnych na rynku ofert. Najłatwiej zrobić to online, a przez Internet można również kupić wybraną polisę. Jeśli interesuje Cię polisa NNW dla dziecka, dobrym wyborem będzie MediPakiet. Aby dokonać zakupu, należy wypełnić kilka prostych kroków. Po wejściu na stronę Medi Pakiet należy wybrać odpowiadającą nam ofertę. Kolejnym ruchem jest wypełnienie formularza z danymi Kupującego i Ubezpieczonego dziecka. Później w łatwy sposób dokonuje się płatności online, a ubezpieczenie działa od kolejnego dnia po jego zakupie i opłaceniu składki. Ofertę ubezpieczeń Medi Pakiet wraz z ich cenami oraz możliwością zakupu znajdziesz tutaj.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.