Zmiany LUX MED – recepty na leki psychotropowe i przeciwbólowe

LUX MED zmienia zasady dotyczące uzyskania recept na niektóre leki psychotropowe i przeciwbólowe. Przyjrzyjmy się im bliżej. Zmiany LUX MED w uzyskiwaniu recept na leki wprowadzone przez firmę mają ułatwić i usprawnić cały proces. W ten sposób przepisywanie i otrzymywanie recept będzie wygodniejsze dla pacjentów oraz lekarzy. Cały proces wymaga od pacjenta wyrażenia zgody na portalu IKP do dostępu do przyjmowanych leków. W ten sposób możliwe będzie prowadzenie rzetelnego leczenia, aby sprzyjać satysfakcji wszystkich pacjentów.

Zmiany LUX MED – instrukcja

Poniżej przedstawiamy instrukcję, której celem jest udostępnienie LUX MED informacji o historii recept pacjenta, aby bez jakichkolwiek przeszkód prowadzić proces leczenia.

  1. Pierwszym krokiem jest wejście na portal pacjent.gov.pl.
  2. Następnie należy przejść do poziomu logowania, klikając w przycisk “Zaloguj się”, znajdujący się w prawym górnym rogu strony i później klikając w przycisk “Zaloguj się do IKP”.
  3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na swój profil. Można to zrobić za pomocą Profilu zaufanego, dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne mObywatel, Bankowości elektronicznej, czy e-dowodu.
  4. Następnie należy przejść do zakładki “Uprawnienia” i wybrać formularz “Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie” i kliknąć przycisk “Przyznaj dostęp”.
  5. Kolejnym krokiem jest wybór opcji “Placówki medyczne” z dostępnej listy i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez zaznaczenie niebieskiego przycisku z napisem “Dalej”.
  6. Następnie w dostępnych rubrykach, w polu “Nazwa placówki medycznej” należy wpisać “LUX MED”, a w polu “Adres placówki medycznej” – “POSTĘPU”. Następnie należy kliknąć przycisk “Szukaj” po prawej stronie i poniżej zatwierdzić wybór przyciskiem “Wybierz”.
  7. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie w sekcji “Dostęp na czas” – daty od dziś do bezterminowo oraz poniżej wybór zakresu “cała dokumentacja medyczna” lub “dostęp do e-recept”. Swój wybór należy jeszcze zatwierdzić przyciskiem “Zapisz”.
  8. Zmiana dostępu do recept jest już gotowa. Pamiętaj, że zawsze możesz edytować lub usunąć tę zmianę. Wystarczy wejść na swój profil i odnaleźć informację na temat udostępnionego zakresu.
Zmiany LUX MED

Dlaczego LUX MED decyduje się na zamiany zasad uzyskania recept?

W dzisiejszych czasach, zarządzanie zdrowiem staje się coraz bardziej zindywidualizowaną i zautomatyzowaną dziedziną, integrującą nowoczesne technologie z tradycyjnym podejściem medycznym. W tym kontekście LUX MED postanowił wprowadzić zmiany dotyczące uzyskiwania recept na leki psychotropowe i przeciwbólowe, mające na celu usprawnienie całego procesu dla pacjentów i lekarzy.

Ta innowacyjna inicjatywa skupia się na wygodzie i bezpieczeństwie pacjentów, co stanowi fundament prawidłowego funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej. LUX MED podkreśla, że te zmiany są wynikiem przemyślanej strategii mającej na celu stworzenie bardziej dostępnego i efektywnego podejścia do uzyskiwania recept na niektóre leki psychotropowe i przeciwbólowe.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.