Broker Ubezpieczeniowy – dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Wybór ubezpieczenia może być onieśmielający. Znajdziemy masę ofert, które różnią się zakresem ochrony, ryzykami, ceną i innymi elementami. Jak jednak wybrać ubezpieczenie korzystne dla nas? Z pomocą przychodzi broker ubezpieczeniowy. Będzie on zawsze działał w interesie klienta, znajdzie odpowiednie oferty, doradzi przy wyborze, wynegocjuje odpowiednie warunki, zajmie się dokumentacją i dołoży wszelkich starań, aby klient otrzymał najlepsze ubezpieczenie i profesjonalną pomoc. Dowiedz się jak działa broker ubezpieczeniowy, jakie są jego obowiązki i dlaczego warto skorzystać z jego usług.

 1. Kim jest broker ubezpieczeniowy?
 2. Jakie obowiązki posiada broker ubezpieczeniowy?
 3. Dlaczego warto skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego?
 4. Agent ubezpieczeniowy a broker

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem ubezpieczeniowym między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Działa on na rzecz klienta i pełni funkcję doradcy. Broker pomaga w doborze ubezpieczenia, przygotowuje interesujące oferty, negocjuje warunki umów, sporządza dokumentację i tworzy raporty.

Brokerem może zostać każdy, kto uzyska zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i zostanie wpisany do rejestru brokerów. Aby spełnić te wymogi, należy wcześniej zdać organizowany przez KNF Egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Oprócz tego, występują również inne warunki, determinujące kto może zostać brokerem. Jest to m.in.: wykształcenie min. średnie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, bycie niekaranym i inne.

Jakie obowiązki posiada broker ubezpieczeniowy?

Do obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy:

 • analiza dostępnych ofert – broker wyszukuje oferty, które odpowiadają wymaganiom klienta, przegląda je pod względem warunków, ocenia i porównuje z innymi ofertami, broker może również analizować obecne ubezpieczenie klienta i zestawiać je z dostępnymi kontrofertami,
 • przygotowanie ofert ubezpieczenia – przedstawienie najciekawszych propozycji ubezpieczeń w przystępnej dla klienta formie,
 • doradztwo – broker przedstawia klientowi najkorzystniejszą dla niego ofertę, udziela rad, odpowiada na pytania,
 • ocena ryzyka – analiza ryzyk, metody radzenia sobie z ryzykami,
 • udział w negocjacjach – do obowiązków brokera należy negocjowanie warunków umów z towarzystwem ubezpieczeniowym w imieniu klienta,
 • zawarcie ubezpieczenia – broker uczestniczy w przygotowywaniu umowy, podpisywaniu jej, dostarczaniu, wdrażaniu ubezpieczenia i zachowaniu jego warunków np. dochowaniu procedur i terminów,
 • reprezentacja klienta przed ubezpieczycielem – w zakres tego zobowiązania wchodzi dbanie o klienta po wystąpieniu szkody i stawianie interesu klienta na pierwszym miejscu,
 • zarządzanie informacjami i danymi – broker ubezpieczeniowy przygotowuje raporty, zajmuje się całą dokumentacją,
 • rozwój portfela klientów – stałe nadzorowanie spraw obecnych klientów, pozyskiwanie nowych klientów.
Broker ubezpieczeniowy - obowiązki

Dlaczego warto skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego?

Z usług brokera mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, małe i duże firmy, jak i instytucje. Jest to idealne rozwiązanie dla osób zapracowanych, które nie mają czasu na wybór stosownego ubezpieczenia i potrzebują pomocy specjalisty.

Broker ubezpieczeniowy, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie mógł zapewnić klientowi profesjonalną pomoc, tym samym zadziała jako pośrednik między klientem a ubezpieczycielem, aby ten pierwszy nie czuł się zagubiony, otrzymał dobrą ofertę i sprawiedliwe warunki umowy. Broker będzie również reprezentował klienta na każdym kroku związanym z ubezpieczeniem, od negocjacji, przez przygotowanie dokumentacji, po dbanie o klienta po wystąpieniu szkody. Dodatkową zaletą korzystania z usług brokera są koszty. Wynagrodzeniem brokera jest najczęściej kuraż, czyli zapłata przez ubezpieczyciela, z którym klient posiada umowę. Z tego powodu klient nie pokrywa kosztów pracy brokera, ponieważ są one obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego.

Rynek brokerów stale się rozwija, ale w Polsce jednym z liderów jest Polish Brokers Group, który działa od 2016 roku. PBG to broker ubezpieczeniowy, który wszystkie swoje obowiązki wykonuje z poszanowaniem interesów i na rzecz klienta, a jego doświadczenie i profesjonalność ceni wielu – od małych przedsiębiorstw po duże korporacje.

Agent ubezpieczeniowy a broker

Może się wydawać, że agent ubezpieczeniowy i broker to to samo stanowisko o podobnym zakresie obowiązków. Nie jest to jednak prawdą. Podczas gdy broker reprezentuje interes klienta, agent działa na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Broker nie jest związany z żadnym ubezpieczycielem, a agent może być zatrudniony nawet przez kilka towarzystw. Dodatkową różnicą są regulacje obu zawodów. Agent ubezpieczeniowy jest pozycją nieregulowaną, a zawód brokera podlega regulacjom, a aby pracować na takim stanowisku, należy spełnić szereg wymagań, m.in. otrzymać zezwolenie od KNF i posiadać ubezpieczenie OC zawodu w odpowiedniej kwocie.