Konsekwencje braku ubezpieczenia zdrowotnego

Czy brak ubezpieczenia oddziałuje na jakość otrzymywanych świadczeń? Czy bez ubezpieczenia mogę udać się na wizytę u lekarza? Jak brak ubezpieczenia wpłynie na mój pobyt w szpitalu? Z jakimi konsekwencjami braku ubezpieczenia muszę się liczyć? Czy czeka mnie kara za brak ubezpieczenia? Wszystkie te pytania nurtują osoby nieposiadające ubezpieczeń zdrowotnych. Czy są to freelancerzy, niezarejestrowani bezrobotni czy dzieci – każdy może znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie mu przyznane ubezpieczenie. Co w takim wypadku należy zrobić? Przede wszystkim, powinno się spróbować dołączyć do ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrą alternatywą są również pakiety medyczne, które oferują prywatni operatorzy medyczni. Abonamenty można rozszerzyć o opiekę szpitalną, specjalistyczne wizyty czy inne świadczenia. Dowiedz się, jak brak ubezpieczenia zdrowotnego może na Ciebie wpłynąć, jak poradzić sobie z konsekwencjami i jak zaradzić całej sytuacji.

  1. Brak ubezpieczenia zdrowotnego – kto jest zagrożony? 
  2. Brak ubezpieczenia zdrowotnego – konsekwencje 
  3. Kara za brak ubezpieczenia zdrowotnego 
  4. Pakiety medyczne, czyli rozwiązanie problemów osób nieposiadających ubezpieczeń zdrowotnych

Brak ubezpieczenia zdrowotnego – kto jest zagrożony?

Mimo powszechnego mniemania, wielu Polaków nadal nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Są to najczęściej osoby pracujące w wolnych zawodach w oparciu o umowę o dzieło. Pracownicy nie są zgłaszani do ZUSu, a ubezpieczenie zdrowotne im nie przysługuje. Inna grupą zagrożoną brakiem ubezpieczenia są bezrobotni, którzy nie zgłoszą się do urzędu pracy. Osoby niezarejestrowane również nie zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Brak ubezpieczenia zdrowotnego – konsekwencje

Kwestią nurtującą wiele osób jest pytanie – czy brak ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z jakimiś konsekwencjami. Najprostszą odpowiedzią jest stwierdzenie, że tak, nieposiadanie ubezpieczenia może prowadzić do poważnych następstw. Dla wielu najbardziej dotkliwym skutkiem, z jakim zmierzyć muszą się osoby nieposiadające ubezpieczenia są koszty. Osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego nie dysponują prawem do publicznej opieki medycznej tzn. nie mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich. Z tego powodu każda wizyta u lekarza bez ubezpieczenia będzie wiązała się z koniecznością uiszczenia opłaty. Dodatkowo wszelkie badania, zabiegi czy operacje przeprowadzane na pacjencie będą musiały być pokryte z jego własnej kieszeni. Ponadto, pobyt w szpitalu również nie będzie opłacany z państwowych pieniędzy, a osoba hospitalizowana będzie musiała płacić za to świadczenie każdej doby przebytej w szpitalu. Często są to bardzo wysokie kwoty sięgające kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kara za brak ubezpieczenia zdrowotnego

Aby mówić o karze z brak ubezpieczenia, na początku trzeba dowiedzieć się czym jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i kto mu podlega. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest produktem NFZ, który uprawnia do świadczeń z zakresu publicznej służby zdrowia i uzyskania karty EKUZ. Jest to więc ubezpieczenie skierowane do wszystkich osób, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym lub, które nie są członkami rodziny osoby ubezpieczonej. Składki do ubezpieczenia ustala się na podstawie miesięcznego dochodu z sektora przedsiębiorstw, w którym pracuje osoba chcąca się ubezpieczyć. 

Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której osoba ubezpieczona przerwała płacenie składek i tym samym straciła ciągłość ubezpieczenia, ale chce powrócić do umowy. W takim przypadku, osoba zobowiązana jest do złożenia odpowiedniego wniosku i do wpłacenia dodatkowej opłaty, której wysokość zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu. Zgodnie z informacjami NFZ, opłaty dodatkowe przedstawiają się w następujący sposób:

  • przerwa od 3 miesięcy do 1 roku – opłata wynosi nie mniej niż 1 267,69 zł 
  • przerwa powyżej 1 roku do 2 lat – opłata wynosi nie mniej niż 3 169,23 zł
  • przerwa powyżej 2 do 5 lat – opłata wynosi nie mniej niż 6 338,46 zł
  • przerwa powyżej 5 do 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 9 507,69 zł 
  • przerwa powyżej 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 12 676,92 zł

Przerwanie ciągłości opłat składek może się okazać poważne w konsekwencjach. Kiedy będziemy chcieli wrócić do ubezpieczenia, należy na początku pamiętać o konieczności rozliczenia się z NFZ i zapłaty dodatkowych należności. Jedynie z uregulowanym rachunkiem i kontem można ponownie przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Pakiety medyczne, czyli rozwiązanie problemów osób nieposiadających ubezpieczeń zdrowotnych

Czy mogę coś zrobić, jeśli nie mam ubezpieczenia zdrowotnego? To pytanie często zadają sobie osoby nieposiadające ochrony zdrowotnej. Jednak oprócz publicznych ubezpieczeń, opieką i ochroną zdrowia zajmują się również pakiety medyczne. Abonament medyczny to pakiet usług zdrowotnych, od wizyt lekarskich przez badania po operację i hospitalizację, który umożliwia dostęp do profesjonalnych świadczeń za miesięczną opłatą. Ceny ubezpieczeń zaczynają się od około 40 złotych, ale mogą być rozbudowane o specjalistyczne zabiegi i długotrwałe leczenia i rehabilitacje. Często wykorzystywaną opcją są świadczenia z zakresu pobytu w szpitalu. Bez ubezpieczenia koszty takich usług są bardzo wysokie. Natomiast dzięki pakietom medycznym i płaceniu comiesięcznych składek, nagła hospitalizacja nie wpłynie na naszą sytuację finansową. Co więcej, pacjent posiadający abonament medyczny będzie mógł liczyć na kompletną i specjalistyczną opiekę zarówno w przychodni podczas badania, jak i w szpitalu w okresie operacji i rekonwalescencji.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.