Cesarskie cięcie – wady i zalety

Cesarskie cięcie jest ważną procedurą w kontekście porodu i bezpieczeństwa matki i dziecka. Na taką interwencję medyczną kobiety mogą zdecydować się już w trakcie ciąży, jeśli istnieją konkretne przeciwwskazania do porodu naturalnego, jednak może się również zdarzyć tak, że podczas porodu siłami natury konieczna będzie interwencja chirurgiczna. Cesarskie cięcie jest powszechnie stosowaną procedurą i skutecznym narzędziem medycznym, ale towarzyszą mu także kwestie psychologiczne i ogólnozdrowotne, które należy wziąć pod uwagę. Dowiedz się, jak wygląda cesarskie cięcie, jak przebiega, jakie są wskazania, zalety, ryzyka i jak wygląda przygotowanie, a także rehabilitacja po cesarskim cięciu.

 1. Ogólne objawy zwiastujące poród
 2. Poród przez cesarskie cięcie – jak wygląda?
 3. Ile trwa cesarskie cięcie?
 4. Wskazania do cesarskiego cięcia
 5. Etapy porodu przez cesarskie cięcie
 6. Cesarskie cięcie – zalety
 7. Cesarskie cięcie – ryzyka
 8. Jak przygotować się do cesarskiego cięcia?
 9. Cesarskie cięcie a rehabilitacja

Ogólne objawy zwiastujące poród

Jakie objawy mogą wskazywać na zbliżający się poród?

 • Skurcze – Skurcze, które pojawiają się regularnie i charakteryzują się wysokim nasileniem bólu, mogą sygnalizować poród.
 • Rozwarcie szyjki macicy – Przed porodem szyjka macicy zmienia nieco swój stan i staje się bardziej elastyczna, a także rozpoczyna proces rozszerzania, który jest kluczowym wskaźnikiem rozpoczęcia porodu.
 • Uczucie ciąży w dolnej części brzucha – Pod koniec ciąży brzuch ciężarnej może opuścić się do miednicy matki. Wtedy kobieta odczuwa napięcie, ucisk i ból.
 • Zmiany nastroju – Przed porodem mogą pojawić się takie objawy jak wzmożone zmęczenie, niecierpliwość, a także nerwowość i pobudzenie.
 • Spadek śluzu – Gdy zostaje już mało czasu do porodu, dochodzi do pęknięcia czopa śluzowego, który zabezpiecza ujście szyjki macicy. Czop jest zwykle gęsty i przezroczysty i to sygnał zwiastujący niedaleki poród.

Poród przez cesarskie cięcie – jak wygląda?

Cesarskie cięcie, znane także jako cięcie cesarskie, to rodzaj zabiegu chirurgicznego, w którym dziecko rodzi się przez wykonanie nacięcia na brzuchu i macicy matki. Jest to alternatywny sposób urodzenia dziecka, który może być stosowany w sytuacjach, gdy poród drogami natury nie jest możliwy lub bezpieczny dla matki lub dziecka. Podczas cesarskiego cięcia lekarz chirurg wykonuje nacięcie w dolnej części brzucha i macicy, umożliwiając dostęp do płodu i jego wydobycie z macicy. Ten rodzaj porodu może być zalecany z różnych powodów, w tym w przypadku powikłań medycznych, złej prezentacji płodu, wcześniejszych cesarskich cięć, czy obaw dotyczących bezpieczeństwa porodu drogami natury. Cesarskie cięcie może być przeprowadzane zarówno pod znieczuleniem ogólnym, jak i miejscowym, w zależności od stanu pacjentki oraz preferencji lekarza i pacjentki. Po urodzeniu dziecka, zarówno matka, jak i dziecko są poddawani opiece medycznej, a proces rekonwalescencji po cesarskim cięciu może wymagać dłuższego czasu w porównaniu z porodem drogami natury.

Ile trwa cesarskie cięcie?

Czas trwania cesarskiego cięcia może być różny w zależności od wielu czynników. Cała procedura cesarskiego cięcia obejmuje przygotowanie pacjentki, podanie znieczulenia, wykonanie nacięcia, wydobycie dziecka, a także zaopatrzenie i zszycie ran. Cesarskie cięcie trwa około 30-40 minut do 1,5 godziny. Długość trwania cesarskiego cięcia może zależy od tego, czy jest to procedura wykonywana w trybie planowym, czy pilnym. Zazwyczaj od nacięcia skóry ciężarnej do wydobycia dziecka mija kilka minut.

Ile trwa cesarskie cięcie

Wskazania do cesarskiego cięcia

Cesarskie cięcie to popularna metoda porodu, wykonywana coraz częściej w Polsce i na świecie. Na cesarskie cięcie można się zdecydować podczas ciąży, gdy istnieją do tego odpowiednie przesłanki, ale często lekarze decydują się na wykonanie tego zabiegu już podczas porodu, ponieważ mają na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie matki i dziecka i obawiają się o ich stan. Wskazania do cesarskiego cięcia mogą być różnorodne i obejmują zarówno czynniki medyczne, jak i sytuacje kliniczne, w których wykonanie cesarskiego cięcia jest zalecane dla bezpieczeństwa matki i dziecka. Wśród wskazań do wykonania cesarskiego cięcia wymienia się:

 • Nieprawidłowości płodu np. wady rozwojowe wykryte podczas badań prenatalnych,
 • Niektóre problemy ortopedyczne ciężarnej np. skolioza uniemożliwiająca poród naturalny,
 • Wady anatomiczne miednicy,
 • Choroby neurologiczne, pulmonologiczne, onkologiczne lub metaboliczne,
 • Choroby kardiologiczne, w tym niewydolność krążenia, poszerzona aorta,
 • Choroby przenoszone drogą płciową,
 • Położenie miednicowe dziecka,
 • Przewidywana duża waga dziecka około 4500 gramów,
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe,
 • Wady i problemy ze wzrokiem, np. zwyrodnienie siatkówki, jaskra, retinopatia cukrzycowa, krótkowzroczność,
 • Wcześniejsze cesarskie cięcie,
 • Infekcje lub stany zapalne.

Może się również zdarzyć tak, że podczas ciąży nie istnieją przesłanki do wykonania cesarskiego cięcia. Może się to jednak zmienić podczas porodu, kiedy występuje bezpośrednie zagrożenie życia matki lub dziecka. Wtedy decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia należy podjąć szybko i zdecydowanie. Do nagłych wskazań wykonania cesarskiego cięcia zalicza się:

 • Brak postępów porodu,
 • Wypadnięcie części płodu,
 • Zagrożenie zamartwicy płodu,
 • Stan przedrzucawkowy,
 • Zagrożenie pęknięcia macicy,
 • Zbyt wczesne oddzielenie się łożyska,
 • Podejrzenie infekcji wewnątrzmacicznej.

W każdym przypadku decyzja o wykonaniu cesarskiego cięcia powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem stanu matki oraz dziecka, a także innych czynników medycznych i osobistych. Ostateczną decyzję należy podjąć w zgodzie z zespołem medycznym, w tym z lekarzem prowadzącym i położną, po dokładnej ocenie stanu pacjentki.

cesarskie cięcie wskazania

Etapy porodu przez cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie to alternatywna metoda porodu, stosowana w przypadkach, gdy poród naturalny jest niemożliwy lub niewskazany. Przed rozpoczęciem procedury, kobieta otrzymuje znieczulenie, które może być miejscowe lub ogólne, w zależności od potrzeb i wskazań medycznych. Kolejnym krokiem jest cewnikowanie pęcherza moczowego, czyli wykorzystanie rurki-cewnika do odprowadzenia moczu. Następnie można rozpocząć nacięcie brzucha kobiety, aby dostać się do macicy. W zależności od sytuacji klinicznej lekarz może wykonać różne nacięcia, a później dochodzi do otwarcia ścian macicy i wyciągnięcia dziecka. Kolejnym etapem cesarskiego cięcia jest przecięcie pępowiny i urodzenie lub wydobycie łożyska. Cały zabieg kończy się zamknięciem nacięć, czyli zszyciem macicy, aby zapewnić prawidłowe gojenie się. Po cesarskim cięciu pacjentka przechodzi do sali pooperacyjnej, gdzie jej stan monitoruje personel medyczny.

Jak wygląda cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie – zalety

Cesarskie cięcie, choć jest zwykle zarezerwowane dla sytuacji medycznych, w których poród drogami natury jest niewskazany lub ryzykowny, może mieć pewne zalety w odpowiednio wyselekcjonowanych przypadkach. Wśród zalet cesarskiego cięcia wymienia się:

 • Bezpieczeństwo matki i dziecka – W wielu przypadkach cesarskie cięcie jest bezpieczniejszą metodą porodu niż poród siłami natury. Z tego powodu, jeśli istnieje odpowiednie wskazanie, należy wykonać procedurę cesarskiego cięcia.
 • Możliwość zaplanowania porodu – Jest to dobre udogodnienie dla matek i ich rodzin, ponieważ planowany termin porodu ułatwia wiele kwestii organizacyjnych.
 • Kontrolowany czas i przebieg porodu – Poród przez cesarskie cięcie pozwala na kontrolę czasu, a także całego przebiegu rodzenia dziecka. Jest to istotne, gdy dziecko ma stwierdzone wady wrodzone i potrzebny jest kontrolowany i bezpieczny poród.
 • Uniknięcie bólu porodowego – Cesarskie cięcie będzie również rozwiązaniem dla kobiet, które boją się bólu związanego z porodem.
 • Brak możliwości uszkodzenia krocza, pochwy lub zwieracza odbytu – Dzięki wykonaniu cesarskiego cięcia kobieta uniknie możliwości uszkodzenia krocza, pochwy lub zwieracza odbytu, co może zdarzyć się przy porodzie naturalnym.
 • Ratunek życia – Jest to szczególnie ważna zaleta cesarskiego cięcia, ponieważ w niektórych przypadkach, gdy poród siłami naturalnymi jest niemożliwy.

Nie można zapomnieć, że decyzja o wykonaniu cesarskiego cięcia powinna zostać podjęta przez ciężarną po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

jak poprosić lekarza o cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie – ryzyka

Cesarskie cięcie, chociaż często będzie konieczne przy niektórych przypadkach porodu, to nie zawsze jest wskazane. Warto pamiętać, że cesarskie cięcie może wiązać się z pewnymi ryzykami i długotrwałymi konsekwencjami. Z tego powodu należy wziąć pod uwagę wszelkie indywidualne okoliczności i zdecydować o formie porodu w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. Wśród wad związanych z cesarskim cięciem wymienia się:

 • Nieobecność partnera podczas porodu – Cesarskie cięcie jest procedurą medyczną, podczas której obecny może być jedynie personel medyczny. Z tego powodu kobieta w trakcie porodu nie będzie miała wsparcia emocjonalnego swoich najbliższych.
 • Bóle poporodowe – Po cesarskim cięciu kobieta może doświadczyć silnych bólów poporodowych związanych z rekonwalescencją po operacji, co może utrudniać wykonywanie codziennych czynności, a także opiekę nad noworodkiem.
 • Trudności z laktacją – Czasami wykonanie cesarskiego cięcia może zakłócić naturalne mechanizmy produkcji mleka i opóźnić karmienie piersią.
 • Dłuższy okres rekonwalescencji – Powrót do zdrowia po cesarskim cięciu może być dłuższy i bardziej uciążliwy niż po porodzie naturalnym. Związane jest z tym również ograniczenie wysiłku fizycznego i różnych aktywności fizycznych. 
 • Problemy noworodka – Zdarza się, że wyniku cesarskiego cięcia dziecko może być nieco gorzej przygotowane do wzięcia pierwszego oddechu, np. z powodu płynu owodniowego obecnego w drogach oddechowych. Ponadto noworodek może mieć problemy z odruchem ssania, może być bardziej skłonny do zakażenia bakteriami, może dojść do zaburzenia integracji sensorycznej, czy większej podatności na niektóre choroby cywilizacyjne.

Cesarskie cięcie – powikłania

Oprócz wad cesarskiego cięcia warto także zwrócić uwagę na możliwe ryzyka i powikłania tej metody porodu:

 • Możliwość uszkodzenia pęcherza moczowego matki,
 • Powstanie zrostów wewnątrzbrzusznych,
 • Możliwość wystąpienia komplikacji w kolejnej ciąży,
 • Powikłania związane ze znieczuleniem,
 • Ryzyko konieczności usunięcia macicy,
 • Ryzyko krwotoku,
 • Ryzyko zgonu okołoporodowego.

Większość cesarskich cięć przebiega bez poważnych powikłań, należy jednak być świadomym możliwych ryzyk i powikłań.

Jak przygotować się do cesarskiego cięcia?

Przygotowanie do cesarskiego cięcia obejmuje kilka istotnych kroków. Pomogą one zapewnić bezpieczeństwo matki i dziecka oraz umożliwią jak najbardziej komfortowe przejście przez operację. Pierwszym etapem przygotowania do cesarskiego cięcia jest konsultacja lekarska. Na początek należy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Jest to istotne, ponieważ trzeba omówić okoliczności ciąży, porodu i ewentualne wskazania do wykonania cesarskiego cięcia. Bardzo ważne jest, aby pacjentka była dobrze poinformowana na temat całego procesu. Kobieta musi być świadoma zalet, ryzyk, przebiegu procedury medycznej, a także procesu rekonwalescencji. Pacjentka powinna być także dobrze przygotowana psychicznie i emocjonalnie na planowany zabieg. Wymagane i bardzo pomocne będzie tu wsparcie partnera i całej rodziny. Gdy dochodzi już do porodu przez cesarskie cięcie, pacjentka powinna otrzymać znieczulenie. Forma znieczulenia, czyli znieczulenie ogólne lub miejscowe, będzie omawiana z lekarzem prowadzącym jeszcze przed zabiegiem.

W przypadku cesarskiego cięcia pacjentka będzie potrzebować wsparcia i pomocy w okresie rekonwalescencji. Warto więc wcześniej zorganizować opiekę dla siebie i dziecka po powrocie do domu. Ważne jest także przygotowanie do pobytu w szpitalu, czyli spakowanie torby z potrzebnymi rzeczami, zarówno tymi dla matki, jak i dziecka. Należy pamiętać, że każda kobieta ma swoje własne preferencje i potrzeby dotyczące porodu. Dlatego ważne jest, aby lekarz i personel medyczny uwzględnili te indywidualne czynniki podczas przygotowań do cesarskiego cięcia. Przygotowanie pacjentki jest bardzo ważnym etapem cesarskiego cięcia, dlatego należy zadbać o dobrą edukację i zapewnienie pacjentce wszelkich potrzebnych informacji.

cesarskie cięcie wady i zalety

Cesarskie cięcie a rehabilitacja

Rehabilitacja po cesarskim cięciu jest istotnym procesem, który pomaga matce wrócić do pełnej sprawności fizycznej i komfortu po operacji. Przede wszystkim najważniejszy jest odpoczynek. Kobieta musi pozwolić, aby jej organizm powrócił do prawidłowego funkcjonowania. Z tego powodu dlatego nie może narażać się na nadmierny wysiłek fizyczny i podnoszenie ciężarów. Pacjentka powinna odpoczywać w pozycji leżącej lub siedzącej i pamiętać o odpowiednim oparciu pleców. Dobrym pomysłem są regularne spacery. Jest to forma odpoczynku, która poprawi krążenie i pomoże w całym procesie powrotu do zdrowia. Warto jednak pamiętać, żeby spacer był powolny i stosunkowo krótki, aby nie nadwyrężać stanu pacjentki.

Innym ważnym aspektem jest odpowiednie odżywianie, które pomoże w przywróceniu sił po cesarskim cięciu. Posiłki powinny składać się z warzyw, owoców, dobrych źródeł białka i zdrowych tłuszczów. Nie można także zapomnieć o odpowiednim nawodnieniu. Oprócz domowej rekonwalescencji należy przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza i kontroli pooperacyjnych. Bardzo istotnym, ale często pomijanym elementem powrotu do zdrowia po cesarskim cięciu jest wsparcie emocjonalne. W chwilach słabości warto zwrócić się do najbliższych o poprosić ich o pomoc.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.