Poród naturalny – etapy, zalety i ryzyka

Poród naturalny to proces rodzenia dziecka, który zachodzi spontanicznie bez interwencji medycznej lub przy minimalnym wsparciu. Jest to jeden z bardziej intymnych i emocjonalnych doświadczeń, które łączy nowo narodzone dziecko ze swoją rodziną. Historia naturalnych porodów sięga czasów starożytnych, kiedy to kobiety rodziły w warunkach zbliżonych do natury, często w asyście doświadczonych kobiet z ich społeczności. Dziś, mimo postępu w technologii medycznej, naturalny poród nadal pozostaje ważnym i wartościowym doświadczeniem dla wielu kobiet. Badania naukowe podkreślają korzyści związane z naturalnym porodem, takie jak zmniejszone ryzyko powikłań medycznych, krótszy czas rekonwalescencji oraz korzystny wpływ na zdrowie psychiczne matki i dziecka. Nie jest to jednak proces wolny od ryzyka. W niektórych przypadkach, podczas naturalnego porodu może dojść do powikłań. Z tego powodu należy dobrze przygotować się do porodu i otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania. Dowiedz się, jak przebiega poród naturalny, jakie są jego wady i zalety, i o czym należy pamiętać.

 1. Poród, czyli szczęśliwe zakończenie ciąży
 2. Poród naturalny – jak wygląda?
 3. Czynniki zwiastujące poród
 4. Etapy porodu naturalnego
 5. Poród naturalny – zalety
 6. Poród naturalny – ryzyka
 7. Jak przygotować się do porodu naturalnego?
 8. Poród naturalny a rehabilitacja
 9. Czy każda kobieta może rodzić naturalnie?

Poród, czyli szczęśliwe zakończenie ciąży

Poród to bardzo ważny, ale i stresujący moment w życiu. Jest to przeżycie pełne nadziei, miłości, siły, ale także strachu. Różnorodność doświadczeń związanych z rodzajem porodu jest nieunikniona, ponieważ każda ciąża i poród są inne. Inne są także przeżycia każdej kobiety związane z porodem. Jedne pamiętają ten czas jako pełen radości, a inne wspominają go z bólem. Każdy poród to chwila ważna w życiu kobiety i jej całej rodziny, na którą oczekuje się przez całą ciążę. Wtedy także należy zdecydować, na jaki rodzaj porodu chcemy się zdecydować. Zarówno poród naturalny, jak i poród przez cesarskie cięcie mają swoje zalety i ograniczenia, a ich wpływ na przebieg ciąży, zdrowie matki oraz dziecka może być różnorodny. Istnieją także alternatywne rodzaje porodu, które mogą spodobać się ciężarnej.

Najważniejsze jest zapewnienie kobiecie i jej dziecku bezpieczeństwa, a także wygody, aby poród pomyślnie i bez przeszkód. Warto podkreślić, że wybór rodzaju porodu powinien być dobrze przemyślany i oparty na indywidualnych potrzebach i okolicznościach każdej kobiety. Konsultacja z lekarzem ginekologiem lub położną jest kluczowa dla podjęcia właściwej decyzji. Bez względu na rodzaj porodu, ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i wsparcia, aby zarówno matka, jak i dziecko mogły przejść przez ten wyjątkowy okres w możliwie najlepszy sposób.

pakiet medyczny

Poród naturalny – jak wygląda?

Poród naturalny lub fizjologiczny to proces, w którym dziecko rodzi się przez kanał rodny matki bez konieczności interwencji chirurgicznej. W porodzie naturalnym kobieta rodzi spontanicznie, wykorzystując siłę skurczów macicy. Ważna jest tu anatomia kobiety oraz wsparcie emocjonalne i fizyczne, aby poród przebiegł szybko i bezpiecznie. Do porodu naturalnego dochodzi najczęściej między 37. a 42. tygodniem ciąży, jednak precyzyjny moment rozpoczęcia porodu może być różny dla każdej kobiety, i może zależeć od wielu czynników, w tym od zdrowia matki i dziecka oraz innych czynników medycznych. 

Obecnie wiele porodów nadal odbywa się w szpitalach z pomocą lekarzy i sprzętu medycznego, ale istnieje także rosnące zainteresowanie porodem naturalnym lub domowym, który jest postrzegany przez niektóre kobiety jako bardziej holistyczne, intymne i skupione na potrzebach fizycznych i emocjonalnych rodzącej kobiety.

poród naturalny

Czynniki zwiastujące poród

Do czynników, które zwiastują poród, zalicza się:

 • Spadek brzucha – Wraz ze zbliżaniem się porodu, dziecko może opuścić się do miednicy matki. Ma to miejsce około 3-4 tygodnie przed porodem.
 • Zmiany szyjki macicy – Przed porodem szyjka macicy staje się bardziej miękka i elastyczna, ponieważ przygotowuje się do otwarcia.
 • Skurcze – W czasie przed porodem pojawiają się nieregularne skurcze, które występują kilka lub kilkanaście dni przed porodem i nie charakteryzują się wysokim nasileniem bólu.
 • Zmiany nastroju – Niektóre kobiety zauważają zmiany nastroju, jak np. wzmożona niecierpliwość, pobudzenie lub nerwowość, które mogą być oznaką zbliżającego się porodu.
 • Pęknięcie czopa śluzowego – Przed porodem odchodzi czop będący zabezpieczeniem ujścia szyjki macicy, który umożliwia poród.

Warto pamiętać, że każda ciąża i każda kobieta są inne, więc nie wszystkie kobiety doświadczają tych samych oznak. Niemniej jednak obserwowanie tych objawów może pomóc kobiecie i jej opiekunowi medycznemu zidentyfikować zbliżający się poród i odpowiednio się przygotować.

poród naturalny wsparcie

Etapy porodu naturalnego

Poród naturalny obejmuje kilka etapów, a każdy z nich jest kluczowy dla prawidłowego przebiegu, narodzin dziecka i bezpieczeństwa matki. Pierwszym etapem porodu fizjologicznego jest rozwieranie, czyli otwieranie szyjki macicy. Rozpoczyna się on przedwczesnymi skurczami macicy i kończy, gdy dojdzie do całkowitego rozwarcia szyjki macicy, czyli do 10 cm. Rozwieranie szyjki macicy umożliwia przemieszczenie się dziecka przez kanał rodny podczas porodu.

Drugim etapem porodu jest okres wypierania. Kobieta doświadcza skurczów porodowych, czyli silnych i regularnych skurczów macicy, które umożliwiają i napędzają cały proces porodu, ponieważ dziecko przesuwa się przez kanał rodny. Faza wypierania to tak naprawdę aktywny poród. W tym okresie, w zależności od komfortu kobiety i postępu porodu, mogą być stosowane różne pozycje porodowe, takie jak pozycja na plecach, na boku, klęczenie czy stojąca. Etap wypierania trwa do momentu narodzin i może on trwać kilka godzin.

Trzecim okresem porodu jest etap łożyskowy, który trwa od narodzin do wydalenia łożyska z macicy wraz z różnymi pozostałościami tkanek, krwi, czy wydzielin. Etap ten nie powinien trwać dłużej niż godzinę.

Czwartym i ostatnim etapem porodu jest wczesny okres poporodowy, czyli połóg. To czas zaraz po porodzie, gdy organizm matki powraca do stanu sprzed ciąży. Matka może doświadczać krwawienia, wydzieliny i innych zmian fizjologicznych. Jest to także czas na pierwszy kontakt z noworodkiem, nawiązanie więzi, a także monitorowanie stanu dziecka i matki. 

Każda z tych faz ma swoje własne cechy i wyzwania, a zrozumienie ich może pomóc przyszłej matce w przygotowaniu się do porodu naturalnego oraz w przejściu przez ten wyjątkowy i intensywny proces.

poród naturalny etapy

Poród naturalny – zalety

Poród naturalny niesie ze sobą wiele zalet i korzyści zarówno dla matki, jak i dla dziecka: 

 • Szybszy powrót do zdrowia – Powrót naturalny zazwyczaj wiąże się z krótszym okresem rekonwalescencji, co pozwala matce szybciej wrócić do normalnej aktywności i do pełnego zdrowia.
 • Mniej interwencji medycznej – Poród naturalny umożliwia przeżycie procesu narodzin, który jest bardzo emocjonalnym doświadczeniem. Wymaga także mniejszej interwencji medycznej, co może przyczynić się do mniejszego ryzyka powikłań pooperacyjnych. 
 • Zwiększona więź z dzieckiem – Bezpośredni kontakt po narodzinach dziecka, a szczególnie kontakt skóry matki i dziecka to ważny element połogu. Jest on także łatwiejszy do osiągnięcia podczas porodu naturalnego i co sprzyja tworzeniu silnej więzi emocjonalnej.
 • Mniejsze ryzyko powikłań – Gdy kobieta jest dobrze przygotowana do porodu naturalnego, istnieje mniejsze ryzyko powikłań, zarówno dla matki, jak i dziecka, niż w przypadku cesarskiego cięcia. 
 • Budowa odporności – Dziecko urodzone w sposób naturalny może otrzymać korzyści z budowy naturalnej odporności poprzez ekspozycję na bakterie w drogach rodnych matki podczas porodu. To naturalne procesy związane z porodem mogą pomóc w budowie silnego systemu odpornościowego u noworodka.
 • Ułatwienie pozbycia się płynu owodniowego z płuc noworodka – Poród siłami natury sprzyja wypchaniu płynu owodniowego z płuc noworodka i pomaga dziecku oddychać.
 • Szybsze rozpoczęcie procesu laktacji – Poród naturalny i kontakt z dzieckiem po narodzinach, sprzyja natychmiastowemu karmieniu, a także może pomóc w inicjacji laktacji. 

Każda kobieta i każda ciąża są inne. Z tego powodu należy dobrać rodzaj porodu do swojej indywidualnej sytuacji. Ważne jest, aby każda kobieta mogła podjąć decyzję dotyczącą rodzaju porodu, który najlepiej odpowiada jej indywidualnym potrzebom, preferencjom i okolicznościom.

poród naturalny zalety

Poród naturalny – ryzyka

Mimo że poród naturalny jest procesem rozwiązania ciąży związany z siłami natury, to towarzyszą mu pewne ryzyka i możliwe komplikacje. Poród to poważny i delikatny stan, podczas którego kobieta wydaje na świat dziecko, dlatego należy do niego podchodzić z ogromną uwagą i największym bezpieczeństwem. Warto mieć świadomość możliwych ryzyk, a także wad, jakie mogą spotkać kobietę oraz noworodka podczas porodu naturalnego:

 • Ryzyko niedotlenienia – Podczas porodu naturalnego istnieje ryzyko niedotlenienia, zarówno dla kobiety, jak i dziecka. W przypadku skomplikowanego porodu kobieta może bardzo się stresować i panikować, co utrudnia pracę lekarzy i może prowadzić do niedotlenienia ciężarnej. Ryzyko niedotlenienia występuje także w przypadku dziecka. Brak monitorowania stanu noworodka oraz trudności w przejściu przez kanał rodny mogą skutkować poważnymi problemami związanymi z brakiem tlenu.
 • Ryzyko dystocji barkowej – Innym ryzykiem dla dziecka podczas porodu siłami naturalnymi jest sytuacja, w której głowa dziecka została urodzona, ale barki pozostają uwięzione, co może prowadzić do konieczności interwencji lekarskiej, takiej jak stosowanie siły lub wykonanie cesarskiego cięcia. Może się to zdarzyć, gdy noworodek ma dużą masę lub istnieje pewna dysproporcja między głową a tułowiem.

Poród naturalny – ryzyka dla matki

 • Poród jest bolesny i niespodziewany – Poród to dla wielu kobiet bardzo bolesne doświadczenie, które zazwyczaj rozpoczyna się niespodziewanie. Nie można także przewidzieć, ile będzie trwał i jak dużo czasu zajmie każdy jego etap, a także proces powrotu do zdrowia. Dodatkowo jest on bardzo emocjonalnym doświadczeniem, które może wiązać się ze strachem, czy wstydem, np. przed bezwiednym oddaniem moczu lub stolca w trakcie porodu.
 • Pęknięcie szyjki macicy – Pęknięcie szyjki macicy skutkuje dużą utratą krwi i koniecznością wykonania zabiegu po porodzie.
 • Pęknięcie krocza – W tej sytuacji wymagane jest wykonanie zabiegu chirurgicznego, po którym może dojść do nieprawidłowego gojenia się rany, dyskomfortu, czy bólu przy współżyciu.
 • Zmiana trybu porodu – Przy braku postępu porodu lub zagrożenia zdrowia i życia dziecka, lub matki, czasami konieczna jest zmiana trybu porodu, np. wykonanie porodu kleszczowego lub cesarskiego cięcia.
 • Powikłania związane ze znieczuleniem – Po znieczuleniu kobiety mogą odczuwać takie symptomy jak bóle głowy, czy zakażenie w miejscu wkłucia.
poród naturalny ryzyko

Jak przygotować się do porodu naturalnego?

Przygotowanie do porodu naturalnego jest podstawą dla kobiet i ich partnerów, ponieważ pozwala ograniczyć nerwy, a także niepewność. Najważniejszą kwestią jest edukacja i odpowiednie podejście do całego procesu ciąży i porodu. Dobrym pomysłem może być uczestnictwo w kursach przygotowujących do porodu, czytanie książek, artykułów, czy korzystanie z aplikacji ciążowych, które często są skarbnicą wiedzy na temat porodu naturalnego, fizjologii porodu oraz technik łagodzenia bólu. Niektórzy przyszli rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach grup wsparcia. Można podczas nich dzielić się swoimi doświadczeniami, obawami i radami w przyjemnej atmosferze. Inną kwestią jest zaplanowanie środowiska porodowego. Wybór szpitala lub miejsca porodu pozwoli ukoić nerwy i lepiej przygotować się do porodu. Warto tu uwzględnić wszystkie preferencje ciężarnej i wybrać takie, w którym kobieta będzie czuła się bezpiecznie.

Rodzice dziecka powinni nauczyć się i wspólnie stosować różne techniki relaksacji i łagodzenia bólu. Warto także wypróbować pozycje porodowe, które mogą ułatwić wygodny poród. Niektóre kobiety chętnie skorzystają ze wsparcia położnej lub douli. Może ona towarzyszyć kobiecie podczas porodu, zapewniając jej wsparcie emocjonalne, fizyczne i informacyjne. Z takim doświadczonym pomocnikiem można ułożyć plan porodu i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z bezpiecznym porodem naturalnym. Przygotowanie do porodu naturalnego wymaga zaangażowania i pracy ze strony przyszłych rodziców. Może jednak przynieść wiele korzyści podczas samego przebiegu porodu oraz w okresie połogu.

poród naturalny przygotowanie

Poród naturalny a rehabilitacja

Poród naturalny może wymagać pewnego okresu rekonwalescencji i rehabilitacji, chociaż zazwyczaj jest to proces łagodniejszy w porównaniu z cesarskim cięciem. W tym okresie warto pamiętać o odpoczynku, ponieważ organizm potrzebuje czasu na regenerację. Kluczowe jest również dbanie o higienę intymną, aby zapobiec infekcjom i wspomóc proces rekonwalescencji. Oprócz tego każda kobieta powinna regularnie uczestniczyć w kontrolach połogowych. Podczas tych kontroli można monitorować proces gojenia się ran, sprawdzić stan macicy oraz ocenić ogólny stan zdrowia matki i dziecka. Aby wzmocnić mięśnie dna miednicy, można wykonywać ćwiczenia mięśni Kegla. Pomogą one w zapobieganiu nietrzymaniu moczu i innym problemom związanym z osłabieniem mięśni dna miednicy. Po porodzie ważne jest utrzymywanie nawodnienia i zdrowa dieta, a także stopniowy powrót do aktywności fizycznej. Nie można także zapomnieć o wsparciu emocjonalnym, np. przez rozmowy z bliskimi, czy terapię.

Czy każda kobieta może rodzić naturalnie?

Nie każda kobieta może rodzić naturalnie z różnych powodów. Istnieją pewne czynniki, które mogą sprawić, że poród naturalny może być niewskazany lub bardziej ryzykowny dla zdrowia matki, lub dziecka. Pierwszym z nich jest stan zdrowia matki lub dziecka. Jeśli kobieta lub dziecko ma problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, czy choroby serca w przypadku matki, lub zmniejszone tętno, lub nieprawidłowe ułożenie, w przypadku dziecka, konieczne może być przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Istnieją także inne przesłanki do wykonania cesarskiego cięcia, zamiast przebycia porodu naturalnego. Jednak każda sytuacja jest indywidualna i podlega opinii lekarza, położnej lub ciężarnej.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.