Ubezpieczenie zdrowotne niepracującego dorosłego dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne niepracującego dorosłego dziecka jest świadczeniem, w które warto zainwestować. Dowiedz się, jak ono wygląda. Dostęp do różnorodnych świadczeń z zakresu opieki medycznej jest główną zaletą ubezpieczeń zdrowotnych. Usługi lekarskie i szpitalne mogą być wykorzystywane przez wszystkich, niezależnie od wieku, płci, stanu majątku czy zatrudnienia, ponieważ każdy powinien dbać o swoje zdrowie. Osoby starsze, które częściej chodzą po poradę do przychodni, osoby dorosłe, które mimo długich godzin pracy i wielu obowiązków muszą myśleć o dobrym samopoczuciu i dzieci, którym często zdarzają się choroby czy uszkodzenia ciała. Jednak grupą czasami pomijaną w takich wyliczeniach są niepracujące dorosłe dzieci. Są to najczęściej studenci, którzy nie mają możliwości zatrudnienia. Ich zdrowie jest tak samo ważne jak zdrowie innych osób, dlatego warto znaleźć informację na temat ubezpieczeń zdrowotnych dla tej grupy i uzyskać odpowiedzi na nurtujące i ważne pytania. 

 1. Czy rodzic może ubezpieczyć dorosłe dziecko? – Ubezpieczenie zdrowotne niepracującego dorosłego dziecka
 2. Jak ubezpieczyć dziecko?
 3. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka powyżej 18 lat
 4. Jak sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone w ZUS?
 5. Kto jest członkiem rodziny?

Czy rodzic może ubezpieczyć dorosłe dziecko? – Ubezpieczenie zdrowotne niepracującego dorosłego dziecka

Do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić dorosłe dziecko, które nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia. Dziecko można jednak ubezpieczyć, jeśli spełni się jeden z dwóch warunków. Po pierwsze, dorosłe dziecko podlega ubezpieczeniu przez cały okres edukacji do 26. roku życia. Natomiast druga sytuacja dotyczy niepełnosprawności. Dorosłe dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadają uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak ubezpieczyć dziecko?

Ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo przydatnym i cenionym produktem. Skorzystają z niego zarówno dorośli, jak i dzieci. A zalety płynące z posiadania ubezpieczenia można mnożyć, dlatego warto zapewnić sobie i swojej rodzinie takie świadczenie. Na ubezpieczeniu zdrowotnym szczególnie zyskają młodsi pacjenci, którzy od małego są podatni na różne choroby i urazy i potrzebują opieki lekarza. Rodzice i opiekunowie prawni mają obowiązek ubezpieczać swoje dzieci. Niektórzy nie wiedzą jednak jakie dokumenty należy przygotować i jakie kroki powinno się wykonać, aby dopiąć wszystkich formalności i uzyskać odpowiednie świadczenie. Stąd powstaje pytanie – jak ubezpieczyć dziecko. My podpowiemy Ci jak to zrobić.

Przede wszystkim, jeden rodzic lub opiekun prawny może ubezpieczyć dziecko. Dodatkowo, musi to być osoba pracująca. Jednak jeśli żaden z rodziców/opiekunów prawnych nie pracuje, babcia lub dziadek mogą zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Rodzice bezrobotni, którzy zgłoszeni są w Urzędzie Pracy również mogą otrzymać ubezpieczenie zdrowotne dla swojego dziecka. Co więcej, ośrodek pomocy społecznej oraz szkoła mogą zgłosić dziecko do ubezpieczenia, po informacji od rodziców. Po zidentyfikowaniu placówki, która będzie odpowiedzialna za ubezpieczenie dziecka – zakład pracy, szkoła, ośrodek pomocy społecznej – i przekazaniu informacji i wypełnionych formularzy, płatnik sporządza zgłoszenie i przekazuje je do ZUS, skąd jest ono sprawdzane i zatwierdzane. 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka powyżej 18 lat

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka powyżej 18 lat przeprowadza się na takich samych zasadach, jak zgłoszenie dziecka niepełnoletniego. Płatnik lub Ty sam zgłaszasz pełnoletnie dziecko do ZUSu. Przeznaczony na to czas to 7 dni, od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że należy zgłosić dziecko. Przy zgłoszeniu należy wypełnić formularz ZUS ZCNA. 

Jak sprawdzić czy dziecko jest ubezpieczone w ZUS?

Ubezpieczenie zdrowotne niepracującego dorosłego dziecka jest bardzo ważnym świadczeniem, które warto mieć. Przy zmianie lub utracie pracy można zapomnieć o ponownym zarejestrowaniu dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, a przyda się ono na co dzień i od święta. Dlatego, sprawdź czy Twoje dziecko jest ubezpieczone w ZUS, aby mieć pewność i nie martwić się na zapas. 

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym sprawdzisz, czy dziecko jest ubezpieczone. Pierwszym z nich jest wykorzystanie systemu eWUŚ, czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. W tym systemie należy na początku utworzyć konto, posługując się swoim numerem PESEL  i dokumentem potwierdzającym tożsamość. Następnie w panelu użytkownika, można sprawdzić stan i obecność ubezpieczenia.

Drugim sposobem jest wejście na Internetowe Konto Pacjenta. Po zalogowaniu się np. poprzez profil zaufany, internetowe konto bankowe lub elektroniczny dowód osobisty, rodzic lub opiekun prawny będzie mógł na swoim profilu sprawdzić, czy ubezpiecza dziecko. Należy pamiętać, że jedynie rodzic, który zgłaszał dziecko będzie miał taką informację – nie będzie ona wyświetlana na kontach obu rodziców/ opiekunów prawnych. 

Trzecią metodą jest założenie konta na stronie internetowej ZUS. Poprzez rejestrację i wejście na swój profil można sprawdzić czy i jacy członkowie rodziny zgłoszeni są do ubezpieczenia. 

Kolejnym sposobem, który nie wymaga skorzystania z Internetu jest udanie się przychodni NFZ. Pielęgniarka lub lekarz, po okazaniu numeru PESEL dziecka będzie mogła sprawdzić w systemie czy dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia. 

Kto jest członkiem rodziny?

Ubezpieczenie zdrowotne niepracującego członka rodziny pozwala na bezpłatne korzystanie ze świadczeń, jeśli osoba pracująca zgłosi bliskich do ubezpieczenia. Zgodnie z tymi wytycznymi członkiem rodziny jest:

 • swoje dziecko,
 • dziecko męża, żony,
 • dziecko przysposobione,
 • swojego wnuka,
 • dziecko, którego jest się opiekunem prawnym,
 • dziecko, dla którego jest się rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka,
 • swojego męża, żonę,
 • wstępnych, którzy mieszkają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.