EKG Holter – wszystko, co musisz wiedzieć

Badanie holterowskie posiada wiele zalet w diagnozowaniu chorób, bądź zaburzeń pracy serca. Jest to całodobowy pomiar elektrokardiograficzny, który warto wykonać w wielu przypadkach. Ale jakie są konkretne wskazania do tego badania? W jaki sposób pacjent powinien się do niego przygotować i jak przebiega badanie EKG Holter? Odpowiedzi na wszystkie pytania uzyskasz po przeczytaniu tego artykułu.

Czym jest badanie EKG Holter?

Badanie EKG Holter to 24-godzinny zapis pracy serca. Potrzebę monitorowania rytmu serca przez całą dobę wykazał biofizyk Norman Holter – wynalazca tego urządzenia. Dzięki temu badaniu można wykryć schorzenia serca i rozpocząć odpowiednią drogę leczenia.   

EKG Holter – wskazania do badania

Badanie EKG za pomocą Holtera warto wykonać gdy:

  • podczas standardowego badanie EKG nie udało się wykryć zaburzeń pracy serca,
  • należy wykryć przyczynę omdlenia lub stanu przedomdleniowego, utraty przytomności, kołatania serca, 
  • należy monitorować rytm serca po zawale lub wszczepionym rozruszniku,
  • pacjent posiada wrodzone wady serca, wymagające stałej obserwacji i kontroli,
  • należy kontrolować chorobę wieńcową, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze,
  • należy ocenić skuteczność prowadzonego leczenia farmakologicznego.

Badanie holterowskie – przeciwwskazania

EKG Holter jest badaniem, które pozwala ocenić pracę serca i wykryć nieprawidłowości. Badanie jest nieinwazyjne, dlatego może być wykonywane w większości sytuacji, jednak zgodnie z decyzją lekarz, czasami nie dojdzie do EKG. Wśród przeciwwskazania badania holterowskiego wymienia się głównie stany zagrożenia życia, ponieważ wymagają one szybszej opieki niż całodniowej badanie. 

Przygotowanie i przebieg badania EKG Holter

Badanie EKG Holter jest bezbolesne i wykonywane w komfortowych warunkach. Pacjent przed wizytą powinien dokładnie umyć klatkę piersiową i, jeśli występuje taka potrzeba, usunąć owłosienie z miejsc, w których będą znajdowały się elektrody. Zaleca się również niespożywanie alkoholu oraz kawy, a także powstrzymanie się od intensywnego wysiłku fizycznego. Należy również poinformować lekarza o spożywanych lekach i ich dawkowaniu. Przed rozpoczęciem badania do klatki piersiowej pacjenta przytwierdza się 3-5 elektrod, połączonych kablem z niewielkim urządzeniem monitorującym, który jest zamocowany na pasku. Holter nosi się przez 24 godziny. Ważne jest, aby zachowywać się tak jak zwykle, aby urządzenie mogło uzyskać najbardziej rzetelny obraz. Dobrą praktyką jest prowadzenie notatek. Można w nich zapisywać pory posiłków, ewentualnych wysiłków fizycznych, bóle, zdenerwowanie, czy zażywanie leków.

Przebieg badania EKG Holter

Czego nie można robić podczas badanie EKG Holter?

Z uwagi na to, że badanie EKG Holter trwa 24 godziny, rejestruje ono pracę serca przez wszystkie czynności wykonywane danego dnia. Podczas badania należy zachowywać się tak jak zazwyczaj, jednak jest kilka czynności, których kategorycznie nie można wykonywać podczas EKG Holter. W trakcie badania EKG olter nie można się myć lub brać prysznica. Zamoczenie elektrod lub urządzenia uszkodzi je i przerwie badanie, ponieważ aparatura nie jest wodoodporna. Nie można również korzystać z koców lub poduszek elektrycznych, ponieważ mogłyby zakłócić pracę urządzenia i wpłynąć na wyniki. Poza tym, nie powinno się również przełączać lub wyłączać urządzenia, ponieważ w takim przypadku konieczne będzie powtórzenie badania.

Badanie holterowskie – wyniki

Interpretacja wyników badania holterowskiego wykonywana jest przez kardiologa, który na podstawie zapisanych danych, wcześniejszych badań i wywiadu lekarskiego, może podjąć kolejne kroki w sprawie diagnozy i leczenia.