Badanie densytometryczne – jak przebiega?

Badanie densytometryczne to niezwykle istotne narzędzie diagnostyczne, które pozwala ocenić gęstość mineralną kości. Jest szczególnie przydatne w badaniu osteoporozy, która jest powszechną u osób starszych chorobą charakteryzującą się utratą masy kostnej i zmniejszoną wytrzymałością kości. W Polsce cierpi na nią duża liczba osób, co stanowi istotny problem zdrowotny. Osteoporoza może być groźnym schorzeniem, ale jej postęp można zatrzymać lub spowolnić odpowiednimi środkami. Jakie są najskuteczniejsze metody leczenia i jakie korzyści przynosi wprowadzenie zmian w diecie i aktywności fizycznej? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak funkcjonuje badanie densytometryczne i jakie są jego zastosowania, kontynuuj czytanie tego artykułu.

 1. Badanie densytometryczne – co to?
 2. Przygotowanie do badania densytometrycznego
 3. Badanie densytometryczne – jak przebiega?
 4. Badanie densytometryczne – wskazania
 5. Interpretacja wyników badania densytometrycznego
 6. Profilaktyka osteoporozy

Badanie densytometryczne – co to?

Badanie densytometryczne, znane również jako badanie gęstości mineralnej kości, to nieinwazyjna procedura diagnostyczna. Głównym celem tego badania jest ocena czyli ilości minerałów, głównie wapnia, zawartych w kościach. Wyniki badania są porównywane z wartościami przeciętnymi dla danej grupy wiekowej, płciowej i etnicznej, co pozwala na określenie stanu zdrowia kości pacjenta.

Badanie densytometryczne jest ważne ze względu na wiele powodów. Po pierwsze, umożliwia wczesne wykrycie osteoporozy, co pozwala na podjęcie działań profilaktycznych i leczniczych, zanim choroba spowoduje poważne powikłania, takie jak złamania kości. Wczesne rozpoznanie i interwencja mogą pomóc w zachowaniu zdrowia kości, zmniejszeniu ryzyka złamań i poprawie jakości życia pacjenta.

Ponadto, badanie densytometryczne pozwala monitorować skuteczność leczenia osteoporozy oraz oceniać ryzyko złamań u osób narażonych na utratę masy kostnej. Umożliwia także identyfikację pacjentów ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy, co pozwala na wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych.

Przygotowanie do badania densytometrycznego

Przygotowanie do badania densytometrycznego jest zazwyczaj proste i nie wymaga specjalnych działań ze strony pacjenta. Przed badaniem pacjent powinien poinformować lekarza o ewentualnych lekach, suplementach diety lub innych czynnikach, które mogą wpłynąć na wyniki badania. Niektóre leki, takie jak leki zawierające wapń lub witaminę D, mogą wpływać na wyniki badania i powinny być przerwane przed wykonaniem densytometrii. Podczas badania densytometrycznego pacjent powinien założyć wygodną i luźną odzież, która nie ogranicza ruchów. Ważne jest, aby nie nosić ubrań z metalowymi elementami, czy biżuterii, ponieważ mogą one zakłócać działanie aparatu.

Badanie densytometryczne – jak przebiega?

Badanie densytometryczne jest bezpieczne, nieinwazyjne i szybkie. Przeprowadza je technik radiologii lub lekarz specjalizujący się w diagnostyce obrazowej.

Podczas badania pacjent leży lub siedzi na stole badawczym. Pozycja zależy od części ciała, która zostanie poddana pomiarowi. Następnie aparat densytometryczny skierowany jest do wybranej części ciała. Emituje on bezpieczne i bezbolesne promienie rentgenowskie w kierunku badanej kości i odpowiednio ją skanuje. Promienie przechodzą przez kość, a następnie są mierzone przez aparat. Densytometr mierzy, jak szybko promienie rentgenowskie są absorbowane przez kość, co pozwala na określenie gęstości mineralnej kości. Podczas badania pacjent powinien być nieruchomy, aby uzyskać dokładne wyniki. Czas trwania badania densytometrycznego to około 10 do 30 minut, w zależności od obszaru, którego dotyczy pomiar.

Po zakończeniu badania lekarz analizuje uzyskane wyniki, które wyrażane są jako wskaźnik T-score lub Z-score. Wskaźniki te porównują gęstość mineralną kości pacjenta z gęstością mineralną przeciętnej osoby w tym samym wieku i płci. Na podstawie wyników badania lekarz ocenia zdrowie kości pacjenta i podejmuje ewentualne działania profilaktyczne lub lecznicze, jeśli to konieczne.

Często pojawia się pytanie, czy badanie densytometryczne jest bolesne. Badanie densytometryczne jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne.

A jak często powinno się powtarzać badanie? Częstotliwość powtarzania badania densytometrycznego zależy od indywidualnych czynników, takich jak wiek, stan zdrowia i wyniki poprzednich badań. W przypadku osób w grupach ryzyka np. po menopauzie, badanie można wykonywać co 1-2 lata.

Badanie densytometryczne - jak przebiega?

Badanie densytometryczne – wskazania

Badanie densytometryczne jest zalecane w określonych sytuacjach, głównie w celu oceny gęstości mineralnej kości i ryzyka wystąpienia osteoporozy. Wskazania do wykonania badania mogą obejmować:

 • Kobiety po menopauzie, szczególnie powyżej 65 roku życia i mężczyzn po 70 roku życia w celu przeprowadzenia rutynowego badania osteoporozy,
 • Osoby mające historię złamań kości bez większego urazu,
 • Osoby z niskim poziomem hormonów płciowych,
 • Osoby z niskim poziomem witaminy D,
 • Osoby korzystające z takich używek jak papierosy i alkohol,
 • Osoby przyjmujące kortykosteroidy przez dłuższy czas,
 • Osoby z chorobami wpływającymi na gęstość kości, takie jak nadczynność tarczycy czy nadnerczy,
 • Osoby z chorobami układu kostno-stawowego,
 • Pacjentów, leczonych na osteoporozę w celu monitorowania efektywności terapii i oceny postępu leczenia.

Czy badanie densytometryczne jest refundowane przez NFZ?

W niektórych przypadkach badanie densytometryczne jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunki refundacji mogą różnić się w zależności od wieku pacjenta, wyników poprzednich badań i innych czynników. Warto skonsultować się z lekarzem lub placówką medyczną w celu uzyskania dokładnych informacji na ten temat.

Interpretacja wyników badania densytometrycznego

Badanie densytometryczne daje wyniki w postaci liczbowych wartości gęstości mineralnej kości. Wynik pacjenta porównuje się z wartościami referencyjnymi. W ten sposób można ocenić stan zdrowia kości i zidentyfikować, czy występuje osteoporoza lub osteopenia.

Wyniki badania densytometrycznego wyrażane są w postaci T-score i Z-score. T-score porównuje gęstość mineralną kości pacjenta z gęstością kości u zdrowych osób młodych w tym samym płciowo-wiekowym przedziale. Z-score natomiast porównuje gęstość kości z wartościami dla osób o podobnym wieku i płci, ale różniących się od pacjenta pod względem masy ciała, wzrostu i niektórych cech etnicznych.

Jakie wyniki wskazują na osteoporozę?

Diagnoza osteoporozy opiera się na wartości T-score i kryteriach klinicznych. Zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia, osteoporoza jest diagnozowana, gdy T-score wynosi -2.5 lub mniej. Dodatkowo występowanie złamania kręgu lub kości długich może również wskazywać na osteoporozę, niezależnie od wartości T-score.

Klasyfikacja gęstości mineralnej kości

Zgodnie z WHO, klasyfikacja i normy gęstości mineralnej kości przedstawiają się następująco:

 • Normalna – od 1 do -1
 • Osteopenia, czyli wczesne stadium osteoporozy – od -1 do -2,4
 • Osteoporoza – od -2,5 i mniej

Powyższa klasyfikacja pozwala na trafniejszą ocenę stanu zdrowia kości i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych i leczniczych w zależności od wyników badania densytometrycznego.

Profilaktyka osteoporozy

Osteopenia to stan przedosteoporotyczny, w którym gęstość kości jest niższa niż u osób zdrowych, ale jeszcze nie na tyle niska, aby zostać zakwalifikowanym jako osteoporoza.

Natomiast osteoporoza to choroba, w której gęstość mineralna kości ulega osłabieniu, co prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań. Badanie densytometryczne jest niezbędne do wykrycia obu tych chorób oraz monitorowania leczenia, a także zmian powstałych w gęstości kości.

Profilaktyka i wczesne leczenie osteoporozy są kluczowe dla utrzymania zdrowia kości i zmniejszenia ryzyka złamań. Osoby znajdujące się w grupie ryzyka powinny regularnie wykonywać badania densytometryczne w celu wczesnego wykrycia zmian w gęstości mineralnej kości.

W leczeniu i profilaktyce osteoporozy ważne jest wprowadzenie zmian w stylu życia i diecie. Odpowiednia ilość wapnia i witaminy D wspomaga zdrowie kości. Zaleca się również aktywność fizyczną, zwłaszcza ćwiczenia obciążeniowe, które wzmacniają kości i mięśnie. W niektórych przypadkach konieczne jest wdrożenie farmakoterapii, zwłaszcza u osób z wysokim ryzykiem złamań.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.